Salı, Haziran 25, 2024
English EN Turkish TR
English EN Turkish TR

Misyon – Vizyon  – Temel Değerleri

VİZYONUMUZ

Ülkemizde yaşayan tüm bireylerin yüksek yaşam kalitesi sürdürebilmesi için çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek beceri ve yetkinlikleri kazandıracak nitelikli bir eğitim.

MİSYONUMUZ

Günümüzde ve gelecekte insan yaşamı için gerekli beceri ve yetkinliklerle donanmış, etik değerlere sahip; kendini bilen, toplumsal ve küresel uyumlu bireyler yetiştirmek.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

– İnsan hakları                                                – Demokrasi bilinci

– Farklı kültürlere saygı                                  – Estetik duyarlılık

– Adalet                                                           – Şeffaflık ve hesap verebilirlik

– Empati                                                           – Sosyal Sorumluluk

– Toplumsal ve kültürel değerlere önem verme